Відділ освіти м. Червоноград

 

Методична робота

 МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

___13.08._2013 р. Львів № _336_

Про впровадження єдиної
електронної бази даних
у дошкільних навчальних
закладах області

Відповідно до Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», Програми розвитку освіти Львівщини на 2013-2016 роки,  з метою створення ефективної системи управління дошкільними навчальними закладами області та відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості
НАКАЗУЮ:

1. Розпочати з 01.08.2013 впровадження обласного інформаційно-освітнього проекту «Електронний дошкільний навчальний заклад» (скорочено – «Електронний ДНЗ») через  Освітній портал Львівщини.
2. Начальнику відділу дошкільної та загальної середньої  освіти Департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді облдержадміністрації  (І.Сислюк ):
2.1. До 15.08.2013 розробити форму формування електронної черги в дошкільний навчальний заклад.
2.2. Постійно здійснювати моніторинг щодо впровадження обласного інформаційно-освітнього проекту «Електронний ДНЗ».
         3. Керівникам органів управління освітою міст та районів області:
3.1. До 15.08.2013 визначити відповідальних працівників управлінь, відділів освіти за впровадження обласного інформаційно-освітнього проекту «Електронний ДНЗ» на місцях та подати списки у департамент освіти і науки.
3.2 . До 29.08.2013 провести навчання керівників ДНЗ щодо впровадження електронної черги.
4. Директору Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Р.Шиян) забезпечити:
4.1. Науково-методичний супровід реалізації обласного інформаційно-освітнього проекту «Електронний ДНЗ».
4.2. Проведення презентації, навчальних семінарів для відповідальних за реалізацію проекту працівників управлінь, відділів освіти області.
      5. Контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника департаменту  С.Книшик.

 

Т.в.о. директора                      М.Г. БРЕГІН    

 

 

 

 


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
79008‚ м. Львів‚ вул. Просвіти, 4а; тел. 261-54-46‚ факс 261-63-54, 261-65-70, E-mail [email protected]


Від 13.05.2014 р. № _08-08/1263

На №                          від _______________  Керівникам органів управління освітою
   
      На виконання наказу Департаменту освіти і науки Львівської ОДА від 13.08.2013р., № 336 «Про впровадження єдиної електронної бази даних у дошкільних навчальних закладах області»  надсилаємо для практичного використання у роботі Умови електронної реєстрації дітей у ДНЗ.


Додаток: на 2 стор.

 


Начальник управління загальної середньої,
дошкільної, позашкільної освіти та
соціального захисту                  С.І. Книшик
Зеленко 2956984  


Додаток до листа
                                                                                       №08-08/1263 від 13.05.14р.

1.  Електронна реєстрація дитини передбачає внесення дитини до
загальнообласної бази даних з метою обліку дітей за місцем проживання та/чи  навчання у дошкільному навчальному закладі.
2.  Електронна реєстрація передбачає подання заявок на зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад у електронному вигляді.
3.  Для зарахування дитини до ДНЗ, дані про неї повинні бути внесені до загальнообласної електронної бази шляхом подання заявки на зарахування. Заявка подається шляхом заповнення електронної форми на сайті ДНЗ чи відділу освіти.
4.  Електронна реєстрація не є формою електронної черги і не дає гарантій щодо зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.
5.  При поданні заявки їй присвоюється реєстраційний номер відносно групи, у яку подана заявка на зарахування, а також відносно загального списку ДНЗ.
Реєстраційні номери заявок присвоюються відповідно до дати подання заявок, у порядку зростання.
6. Подання заявки на зарахування дитини до ДНЗ не дає жодних гарантій на таке зарахування, незалежно від порядкового номеру, присвоєного заявці.
7. Реєстраційний номер заявки не відображає місце дитини у ДНЗ,  і не дає гарантій на зарахування дитини до ДНЗ.
8. Реєстраційний номер заявки може бути змінений при вибуванні дітей з ДНЗ, зміні бажаної дати зарахування до ДНЗ, переводі дітей  з інших ДНЗ, зарахування дітей до ДНЗ.
9. Зарахування дитини до ДНЗ здійснюється виключно завідувачем ДНЗ. Формування груп у ДНЗ здійснюється виключно з переліку дітей, внесених до електронної бази.
10. Заявки, подані на зарахування, розглядаються завідувачем ДНЗ у період з червня по серпень,  що слідує після дати подання заявки. Завідувач  розглядає заявки у порядку їх реєстраційних номерів.
11.  При поданні заявки на зарахування дитини до ДНЗ, заявці присвоюється індивідуальний код заявки.
12.  За індивідуальним кодом на сайті ДНЗ чи відділу освіти можна перевірити стан заявки, також є можливість видалити заявку.
13.  Стан заявки передбачає такі статуси:
a. «На розгляді» - присвоюється автоматично всім поданим заявкам;

b. «Підтверджено» - присвоюється завідувачем, якщо дитина попадає у
список формування групи на новий навчальний рік;

c. «Відхилено» - присвоюється завідувачем, якщо заявка подана невірно
(не на той навчальний рік), або ж відсутні місця для зарахування дитини до ДНЗ;

d.  «Зарахований» - присвоюється завідувачем для дітей, які зараховані до ДНЗ;                                                                                                                                    
e.  «Виключений» - присвоюється завідувачем для дітей, що вибувають з ДНЗ;
f.  «Вилучений» - присвоюється для заявок, які видаляються завідувачем або батьками із системи.
14.  При  зміні статусу заявки на приходить відповідний лист на електронну пошту, вказану у формі реєстрації.
15.  Заявкам дітей, які потенційно можуть бути зараховані до ДНЗ, завідувач ДНЗ присвоює статус «Підтверджено».
16.  При отриманні листа про присвоєння заявці статусу «Підтверджено» слід протягом 10 робочих днів подати оригінали відповідних документів, необхідних для зарахування дитини у ДНЗ.
17.  Якщо протягом 10 робочих днів відповідні оригінали не подані –завідувач має право таку заявку відхилити (винятком є ситуація, якщо лист потрапив у папку «Спам» і не був прочитаний).
18.  Батьки, заявки на зарахування яких відхилено, можуть самостійно подати заявку на інший навчальний рік чи до іншого ДНЗ. При цьому дата реєстрації аявки буде змінена на поточну дату подання.
19.  Батьки, заявки на зарахування дітей яких відхилено, можуть подати письмову заяву до ДНЗ з проханням змінити бажану дату зарахування та відповідну групу на інший навчальний рік. При цьому дата подачі заявки не зміниться.
20.  Батьки, заявки на зарахування дітей яких відхилено через брак місць у групах, можуть подати письмову заяву на повторний розгляд їх електронної заявки. При цьому дата подачі такої заявки не змінюється, заявці завідувач ДНЗ присвоює статус «На розгляді». Така заявка може бути переглянута поза періодом розгляду заявок у випадку появи вільного місця внаслідок вибуття дітей з групи, відкриття нових груп тощо.
21.  Завідувач ДНЗ до електронної реєстрації може внести заявки, які були подані у паперовому вигляді до 17.09.2013 року. Цей пункт діяв до 31.05.2014р.
22.  При поданні заявки на зарахування вказується бажана дата зарахування. При цьому слід враховувати, що навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і триває до 31 серпня. Наприклад, бажана дата зарахування 1.08.2014 р. – це заявка на 2013/2014 навчальний рік. А бажана дата зарахування 1.09.2014р. – заявка вже на 2014/2015 навчальний рік.
23.  При відсутності місць у навчальному році, на який подана заявка на зарахування, за письмовою заявою батьків завідувач може змінити бажану дату зарахування на більш пізнішу, що знаходиться у іншому навчальному році.
24.  Заявку на зарахування дитини до ДНЗ можна подати лише до одного ДНЗ.
25.  У випадку виявлення повторних заявок, або навмисне внесених некоректних даних для подання заявок у різні ДНЗ, такі заявки можуть бути повністю вилучені з електронної бази без права поновлення їх порядкового номеру та дати подання.
Враховуючи апробаційний період електронної реєстрації, відлагодження системи та відпрацювання процедур по роботі із системою електронної реєстрації, до 1 вересня 2014 року заявки можуть розглядатися поза періодом розгляду заявок
(п.10 Правил) Правила електронної реєстрації
     Тарас Юрчишин